Van Starkenborghroute

De van Starkenborghroute laat je het landschap boven en onder het kanaal ontdekken. Het kanaal als scheiding van het landschap vervult een belangrijke rol in de scheepvaart van Noord Nederland. Het verbindt Lemmer met Delfzijl. Tijdens de rit kun je het verschil voelen van het gebied ten noorden en ten zuiden van het kanaal. Waar je in het zuiden nog de invloed voelt van het gesloten coulisselandschap wordt het landschap naarmate je noordelijker gaat, steeds opener. Kavels vergroten, bomen verdwijnen, de klei wordt voelbaar en de wind begint toe te nemen.

Details van de route

Lengte 25,2 km
Soort Route men- en ruiterroute
Plaatsen Doezum
Typering Route vlak
Obstakels brug kanaal, spoor, provinciale weg
Typering landschap coulissen (houtwallen), open
Ondergrond verhard (menners), berm (ruiters)
Startplaats fam Reitsema, Eesterweg 11 Doezum www.reitsmahoeve.nl
Rustplaats op meerdere plekken onderweg
Bijzonderheden als ruiter heb je de mogelijkheid om de route af te korten.  

Ten Zuiden van het kanaal rijd je door het gesloten coulisselandschap van de Bombay polder. Een van oorsprong nat en onbegaanbaar gebied tot de komst van de molen. Dit betekende een hele sprong voorwaarts, de polder werd droger en kon toen worden ingezet voor de landbouw. Aan de rand van de Bombaypolder ligt Lutjegast. Een hele bijzondere plek, want hier is namelijk Abel Tasman geboren, de ontdekkingsreiziger die 1642 Tasmanië heeft ontdekt.

Boven het van Starkenborghkanaal ligt Grijpskerk. Een dijkdorp ontstaan in de 15de eeuw na inpoldering van de woeste Lauwerszee. Je voelt dat het landschap hier verandert. Het begint steeds meer te lijken op Noord-Groningen, met de eindeloze vlakten en vergezichten. Door de lange einden een ideale plek om eens lekker te werken aan de conditie van je paard(en).

De rit combineert beide landschappen, waardoor je de schoonheid van beiden kunt ervaren. Als ruiter is er nog de mogelijkheid om de route een klein stukje in te korten. Je kunt dan bij Lutjegast, de korte route nemen. Rijd hierbij wel in de berm en niet over het schelpenpad. Zo blijft deze route ook voor de toekomst behouden om te kunnen rijden met je paard.

plattegrond van starkenborghroute