Provinciënroute

Tijdens deze provinciënroute rijdt u door het grensgebied van Het Groningse Westerkwartier en Friesland. Vanaf de startplaats zak je af richting het zuiden en kom je langs het typerende coulisselandschap van het Westerkwartier met haar mooie doorkruisende landwegen.

Details van de route

Lengte 20 km
Soort Route men- en ruiterroute
Plaatsen Marum, De Wilp
Typering Route vlak
Typering landschap coulissen (houtwallen), open
Obstakels volgen provinciale weg
Ondergrond verhard (menners), berm (ruiters)
Startplaats Camping de Vrijheidshoeve, Lindsterlaan 43, Marum
Rustplaats Op meerdere plekken onderweg
Bijzonderheden Ijsverkoop aan de Keuningsweg
Cafetaria, in de Wilp

Onderweg tijdens de rit tref je langs de route meerdere ronde meertjes, dit zijn pingoruïnes ontstaan in de laatste ijstijd door de ophoping van smeltwater. In het verleden veel gebruikt als drinkplek voor het vee. Nu vaak kleine stukjes natuurgebied, waar je kunt genieten van overvliegende libellen en andere waterminnende dieren.

Afwisselend met het kleinschalige van het coulisselandschap, kun je onderweg ook genieten van mooie weidse uitzichten, met grote boerderijen. Hier is duidelijk in het landschap te zien dat deze gronden van oorsprong rijker waren en daarom de boeren die er woonden ook. In de verte zie je zelfs het bos met daarin de duinen van Bakkeveen opdoemen. Een groot natuurgebied, waar helaas paarden niet zijn toegestaan.

Weer naar het noorden rijdend kom je langs het plaatsje de Wilp, een klein kanaaldorpje wat van oorsprong een veenkolonie was. Lange tijd is dit dorp erg arm geweest, maar een goede ontsluiting met Marum zorgde voor meer welvaart.

De route gaat verder noordwaarts langs een oude weg, ook wel ree genoemd in het Westerkwartier. Net voor Marum buigt de route af, om uiteindelijk na een mooie tocht van zo’n 20 km weer terug te komen bij het startpunt.

plattegrond provincienroute