OVER

Stichting WKPK

Sinds 2008 werkt stichting Westerkwartier Paardenkwartier aan een florerende paardenbranche in Noord-Nederland. Centraal gelegen tussen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe functioneert het Westerkwartier als kloppend hart van de hippische regio. Onze deelnemers zijn daarbij onmisbaar.

Onze deelnemers zijn onmisbaar

Ons doel

Op advies van de Provincie Groningen, LTO Noord en met steun van de Rabobank is in 2008 de stichting Westerkwartier Paardenkwartier opgericht. Het initiatief tot oprichting is destijds genomen door hippische ondernemers gevestigd in de landstreek Westerkwartier. Het gezamenlijke doel is de paardensector in de regio te versterken in al haar facetten.

Om richting te geven zijn er een vijftal speerpunten opgesteld die ervoor gezorgd hebben dat er tot nu toe al mooie resultaten geboekt zijn.

Doel: het versterken van de paardensector in de regio in al haar facetten

Kennisuitwisseling
tussen hippische ondernemers
Promotie
van het hippisch Westerkwartier
Ontwikkeling
van ruiter- en menroutes en toerisme

Realisatie opleidingscentrum
voor de paardensector

Verbetering vestigingsklimaat
voor hippische ondernemers

Behaalde resultaten

Actieve leden
+
Edities van het ondernemerscafé
+
Georganiseerde events
+

Wij zijn trots op de mooie resultaten die wij tot nu toe behaald hebben. En kijken ernaar uit om samen met onze deelnemers en partners verder te bouwen aan een florerende paardenregio.

Benieuwd welke ambities wij voor dit prachtige gebied hebben?

Bestuur WKPK

Sietse van Dellen – Opende
Voorzitter
06 – 55702045

Bert Postema – Zevenhuizen
Secretaris

Andreas van der Vis
Penningmeester

Ronnie Aalders –
Nieuw Roden
Lid

Arjan Ausma
Lid

Berend Hoekstra
Lid

Projectbureau

Het projectbureau informeert en adviseert het bestuur en voert taken uit zoals het bestuur beslist.
Het projectbureau wordt vertegenwoordigt door:

Projectbureau
info@wkpk.nl

Subsidie

Voor het ontwikkelen van een platform waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken en waarbij paarden de verbindende factor vormen, hebben wij aanspraak gemaakt op een subsidie van Regio Groningen-Assen.