de Grensroute

De Grensroute brengt je in één dag door twee hele verschillende provincies. Je rijdt de route op de grens van het zuidelijk Westerkwartier in Groningen en de Drentse zandgronden.

Details van de route

Lengte 27 km
Soort Route men- en ruiterroute
Plaatsen Tolbert, Leek, Zevenhuizen
Typering Route vlak
Typering landschap coulissen (houtwallen), Drentse zandgronden
Obstakels oversteken provinciale weg
Ondergrond onverhard, verhard (menners), berm (ruiters)
Startplaats HJC Manege, Hoofdstraat 53
Tolbert, www.hjcmanege.nl
Rustplaats Op meerdere plekken onderweg
Bijzonderheden Zuurse Duinen tussen Amerika en Steenbergen

Bij de start vanaf de HJC manege rijd je zuidwaarts, langs het oude turfkanaal richting het veengebied van Zevenhuizen. De regio rondom Zevenhuizen was van oorsprong een hoogveen gebied en is door de familie Ewsum, toen der tijd wonend op Landgoed Nienoord ontgonnen. Zoals later nog blijkt in de rit, is de familie er behoorlijk rijk mee geworden en heeft daardoor een geweldig landhuis met landgoed kunnen bouwen en onderhouden. Zo groot als de rijkdom op Nienoord was, zoveel armoede kende Zevenhuizen, wat terug te zien is in de kleine veenarbeidershuisjes.

Vanuit Zevenhuizen rijd je richting Amerika/ Steenbergen, waardoor je het veen achter je laat en je langzaam waant op de Drentse zandgronden. Je ziet de bomen, houtwallen en landschap veranderen. Om echt een ultiem stukje Drenthe te proeven kun je nog een uitstapje maken naar de Zuurse Duinen. Deze zandduin ligt tussen Amerika en Steenbergen. Vanaf dit stukje
Drenthe rijdt je weer noordwaarts richting het prachtige landgoed Nienoord. Waar je nog even heerlijk kriskras over de zandpaden kunt rijden en zelfs gebruik kunt maken van de marathonhindernissen die op het landgoed staan.

Nadat je hier uitgereden bent, brengt de route je weer terug naar de HJC Manege. Waar alle ruimte is om je paard te verzorgen en klaar te maken voor de terugreis of nacht.

Plattegrond grensroute