OMVORMEN

Paardenhouderij starten

Een paardenhouderij starten in het Westerkwartier is goed mogelijk op de 37.000 hectare die het gebied beslaat. De grond is namelijk grotendeels in handen van agrariërs. Omvorming naar een paardenbedrijf conserveert de landelijke bedrijfsruimte en geeft het een toekomstbestendige bestemming.

Verbinding tussen burger en boer wordt steeds belangrijker

Multifunctionele landbouw met paardenhouderij

Maatschappelijke discussies over het milieu en dierenwelzijn hebben de laatste jaren geleid tot een toename aan wet- en regelgeving voor de landbouw. Het traditionele verdienmodel is hierdoor onder druk komen te staan. Bedrijfsopvolging is niet langer een vanzelfsprekendheid, waardoor op termijn leegstand dreigt.

Om de rijke agrarische historie van het Westerkwartier te bewaren, kan een paardenhouderij starten uitkomst bieden.

Verbinding tussen burger en boer wordt steeds belangrijker.
Met name het Zuidelijk Westerkwartier loopt daarin voorop met ruim 50 agrarische bedrijven die met een boerderijwinkel, camping of het opwekken van energie al verbredingsactiviteiten ontplooien.

wkpk-omvormen

Regionale verbondenheid

De relatie tussen landbouw en paarden gaat eeuwen terug, waardoor de twee ook in het Westerkwartier onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Oorspronkelijk waren paarden als last- en trekdier onmisbaar in het gebied, maar al sinds de ijzertijd wordt er ook paardgereden. Sinds mechanisering in de landbouw zijn de meer dan 1000 paarden in het gebied hoofdzakelijk gezelschapsdieren voor creatie, sport en show.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met de nodige economische ontwikkelingen. Zo genereert de paardensector een indirecte omzet door dierenartsen, hoefsmeden, ruitersportartikelen, vervoersmiddelen, bouw, verzekeringen, toerisme en hippische evenementen. Dit levert vanzelfsprekend ook werkgelegenheid op. In Nederland verdienen tienduizenden mensen hun salaris in de paardensport en elk 7e paard levert weer een nieuwe arbeidsplaats op. Een paardenhouderij starten draagt dus bij aan de lokale welvaart.

Benieuwd naar wat er komt kijken bij hippisch ondernemen in het Westerkwartier?
We rollen de rode loper voor je uit! Ons stappenplan maakt inzichtelijk wat er komt kijken bij een overstap naar het Westerkwartier.

Noordelijke voorzieningen

Behalve de natuur-, cultuurhistorische- en economische waarde is een paardenhouderij starten bovenal een dankbare keuze. In Nederland vinden er jaarlijks bijna 20 miljoen buitenritten plaats. Daar zijn veel voorzieningen voor nodig waar WKPK zich in haar regio sterk voor maakt. Wij zijn namelijk overtuigd van de positieve gevolgen voor de lokale- en regionale middenstand, het landschap en professionalisering van de paardensport in Noord-Nederland.

Meer weten over het starten van een paardenhouderij? 
Wij verbinden je graag vrijblijvend met de juiste adviseur.

Ben jij makelaar en wil je jouw aanbod of contactgegevens ook op onze website?

Kom met ons in contact over de mogelijkheden voor een partnerschap.

Omvormen