Wij willen het hippisch Westerkwartier faciliteren

Tolbert 07-07-2018 – De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer heeft vrijdag de nota “Het Westerkwartier: Een lonkend perspectief” uit handen van Sietse van Dellen, voorzitter van de stichting Westerkwartier Paardenkwartier ontvangen. Direct na afloop meldde de gedeputeerde een aantal aanbevelingen die deze nota bevat zeker te gaan faciliteren.

“Als je kijkt naar de economische impact van de gehele hippische sector en de vooraanstaande rol die de regio Westerkwartier hierin speelt, dan gaan wij met een zeer positieve blik deze nota bestuderen. Er is vandaag hier in Tolbert een zaadje geplant”. Staghouwer vertelde verder:  “Er wordt hier in deze regio ongeveer 2.500 hectare ‘nieuwe natuur’ ontwikkeld en gelet op het provinciaal omgevingsplan is het heel goed mogelijk om daarin ook faciliteiten voor de ruitersport op te nemen. In deze nota spreekt de in eendracht verzamelde hippische wereld van het Westerkwartier grote ambities uit. Wij willen met deze sector in gesprek gaan én blijven, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de op 1 januari 2019 te vormen nieuwe gemeente Westerkwartier”.

Op de bijeenkomst waar deze nota werd gepresenteerd waren een kleine 200 direct bij de hippische sector betrokken personen aanwezig. In de grote zaal van De Postwagen vertelde de voorzitter van LTO Zuidelijk Westerkwartier, de heer Hulshoff, dat de organisatie die hij vertegenwoordigt de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier behulpzaam is geweest. Je kunt zeggen dat de stichting de handschoen heeft opgepakt. Ik hoop dat alle bij de hippische sector betrokkenen in de koets stappen om samen de plannen die in deze visie worden gepresenteerd te realiseren”, aldus Hulshoff.

Ralph van Venrooij, landelijk voorzitter van LTO paardenhouderij, onderstreepte in een kort maar helder betoog het economische belang van de hippische sector en noemde een aantal kerngetallen: 2 miljard euro omzet, 1.000 maneges, 500.000 hippische sporters, 450.000 paarden, 1.500 hippische verenigingen en jaarlijks 7.500 evenementen. “Daarbij is het ook van belang dat men zich realiseert dat 7 paarden goed zijn voor één arbeidsplaats. De recreatie met het paard is enorm. Onderzoek maakt duidelijk dat er jaarlijks 17.000.000 buitenritten worden gereden. En de hippische sector groeit nog steeds, mede dankzij de internationale successen van de hippische topsporters, en dat is weer mede te danken aan de sterke hippische infrastructuur die Nederland kent. Dit visie plan kan, als het wordt omarmd door gemeente en provincie, meehelpen die infrastructuur in geheel Noord Nederland te versterken”, aldus Van Venrooij.

Burgemeester Hoekstra van de gemeente Leek pakte de handschoen die Hulshoff had neergelegd op. “Wij hebben in onze gemeente het rijtuigmuseum Nienoord. Ik hoop dat we aan de ene koets van de heer Hulshoff niet genoeg hebben. In dat museum hebben we koetsen genoeg om er een enorme optocht van te maken, dus niemand hoeft de koets te missen. Het mooie van deze visie is dat er een basis wordt gelegd voor een nieuwe regionale ontwikkeling, die de regio in alle opzichten kan versterken”, aldus Hoekstra.

Na de bijeenkomst begaf het gezelschap zich naar de achter de HJC Manege gelegen all weather piste, waar het Westerkwartier Paardenkwartier zich toonde van haar beste zijde. Dartele veulens en eventing amazones daverden rond. Hester Klompmaker verzorgde een springclinic en Maria Brouwer verzorgde een schitterende dressuurdemonstratie. Natuurlijk ontbraken de tuigpaarden niet, Klaas Buist toonde de goedgekeurde hengst Indiana, vervolgens kwam de jongste generatie Mekkes – Derek (9) en Bart (8) – met hun ponywagen in de ring om het eerste exemplaar van het visiedocument te bezorgen, waarna de voorzitter Sietse van Dellen deze overhandigde aan gedeputeerde Staghouwer. Staghouwer kreeg, gezeten achter het door Dirk Mekkes gemende tweespan, een positieve ervaring met paarden. Dat het Staghouwer menens was blijkt uit zijn opmerking aan Sietse van Dellen toen hij terugliep naar zijn zitplaats aan de ring: “Mijnheer Van Dellen, er is een zaadje geplant”.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Ella Huizinga,
Bestuurslid stichting Westerkwartier Paardenkwartier
06-25250354

Voorzitter Sietse van Dellen overhandigt het visiedocument aan gedeputeerde Staghouwer.

Wil jij het visiedocument zelf ook graag lezen?