Westerkwartier Paardenkwartier doet inspiratie op bij Limburg Paardensport

Op zaterdag 14 september is er vanuit Westerkwartier Paardenkwartier (WKPK) een excursie georganiseerd naar Noord Limburg. De reis had ten doel om bij Limburg Paardensport inspiratie op te doen voor Westerkwartier Paardenkwartier door te ervaren hoe de paardensector daar floreert en effect heeft op de hele regio. Deelnemers waren bestuursleden van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier, een bestuurlijke en ambtelijke delegatie van de gemeente Westerkwartier en provincie Groningen en organisaties en bedrijfsleven met een relatie tot de paardensport.

De delegatie heeft onder meer het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg bezocht, waar in samenwerking met provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en het bedrijfsleven een internationaal toonaangevend centrum voor de hippische sport is gerealiseerd.  Indrukwekkend was de spin-off voor de regio Peelbergen van deze ontwikkelingen. Interessante voorbeelden kwamen voorbij van hoe de samenwerking tussen bedrijfsleven en diverse overheden vorm had gekregen. Zowel op het gebied van economie, landbouw, landschap en ruimtelijke ordening, sport, toerisme en arbeidsmarkt zijn aanzienlijke positieve effecten bereikt.

Volgens wethouder Elly Pastoor was de busreis een zeer waardevolle ervaring: “Vanuit de gemeente Westerkwartier stimuleren we de regionale economie door een samenhangende aanpak te ontwikkelen op het gebied van de hippische sport en vrijetijdsbesteding. Vandaag zien we een mooi voorbeeld in de praktijk waartoe dit kan leiden.”

Ook Sytze van Dellen, voorzitter van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier is geïnspireerd: “Wat we hier vandaag hebben gezien is een mooi resultaat van wat je kunt bereiken als je je krachten bundelt en in je plannen geloofd.”

De verschillende deelnemers aan de busreis zijn enthousiast en willen dit vasthouden. Met elkaar wordt momenteel onderzocht hoe op korte termijn de volgende stap gezet kan worden in de realisatie van het Westerkwartier Paardenkwartier.