Presentatie visieplan "Het lonkend perspectief"

Op 6 juli a.s. presenteert de stichting “Westerkwartier Paardenkwartier” de in haar opdracht geschreven visie “Het lonkend perspectief”. Het visieplan zal tijdens een hippische manifestatie op de terreinen van de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert aan gedeputeerde de heer H. Staghouwer van de provincie Groningen worden aangeboden.

In deze visie worden door de stichting, die is samengesteld uit ondernemers die professioneel werkzaam zijn in de hippische, agrarische en recreatieve sector, tal van aanbevelingen gedaan om de positie van het Westerkwartier als de ideale vestigingsplaats voor de hippische sector te versterken.

De hippische sector in Nederland is zowel in economisch als sportief opzicht van enorm belang. De omzet van de gehele hippische sector kan jaarlijks op 3 miljard euro worden geschat. De hippische sport heeft dankzij haar mondiale successen de status van ‘speerpuntsport’ binnen NOC*NSF bereikt.

De stichting “Westerkwartier Paardenkwartier” is van mening dat de hippische sector een belangrijke rol speelt om deze zeer centraal in de drie noordelijke provincies gelegen regio vitaal te houden.

Wij willen u dan ook graag uitnodigen om de aanbieding van dit visieplan op 6 juli op de terreinen van de Hedde Jan Cazemier Manege, Hoofdstraat 53, in Tolbert bij te wonen.

Aanvang is 14.00 uur en het zal tot 16.00 uur duren. De zaal is open om 13.30 uur. Omstreeks 15.00 uur zal de visie door de heer Sietse van Dellen, voorzitter van de stichting “Westerkwartier Paardenkwartier” worden aangeboden aan gedeputeerde Staghouwer.