Outdoor Tolbert zet hippische sport in breder perspectief

Tolbert – Eén van de grotere hippische sportevenementen van Noord Nederland, Outdoor Tolbert, dat wordt gehouden van 18 t/m 23 september a.s., heeft er voor gekozen om met ingang van dit jaar niet alleen de springsport een podium te bieden. Zij is zich bewust van haar positie als sportevenement binnen de gehele hippische sector in de regio en is daarom een samenwerking aangegaan met de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier om de hippische sport sectorbreed te ondersteunen.

“Natuurlijk  zijn wij een evenement waar springruiters uit heel Nederland graag willen rijden, mede omdat wij voor de wedstrijden de top accommodatie ter beschikking hebben. Die infrastructuur, met grote pistes die allemaal zijn voorzien van all weather bodems, is er voor verantwoordelijk dat als we niet oppassen we te maken krijgen met uitpuilende deelnemersvelden in alle rubrieken. Toch willen we meer zijn dan alleen een sportevenement voor de deelnemers. Wij willen ook een bijdrage leveren aan een breder maatschappelijk draagvlak. Niet alleen voor onze sport, maar voor de gehele hippische sector. Daarom hebben we samenwerking gezocht met de Sichting Westerkwartier Paardenkwartier. Met hen samen hebben we een programma samengesteld waarin de verbinding hippische sport, hippische sector, gemeentelijke en provinciale politiek en regio centraal staat”, zegt projectmanager Ella Huizinga.

Outdoor Tolbert, gehouden op de terreinen van de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert, wordt op 23 september afgesloten met de Grote Prijs, waarin een tractor de hoofdprijs vormt. “Die hoofdprijs symboliseert onze plek als sector in de agrarische wereld. Om aan die verbinding nog meer inhoud te geven hebben we besloten om De Boerenstal in het leven te roepen. Net als bij De Boeren Box bij FC Groningen, waar we leentjebuur hebben gespeeld, is deze ruimte bedoeld voor het bedrijfsleven, met een duidelijk agrarische binding. Volgens ons wordt dit ook de perfecte locatie waar Westerkwartier Paardenkwartier haar doelstellingen kan uitdragen”, aldus Sietse van Dellen, voorzitter van Westerkwartier Paardenkwartier.

In het omlijstende programma zijn veel uitingen van de ambitie om de hippische sport in een breder perspectief te plaatsen zichtbaar. Gerard Kemkers zal een verhaal houden over de verschillende aspecten van talentontwikkeling. Oud bondscoach Bert Romp gaat aan de slag om ruiters te helpen tot betere prestaties in de wedstrijd te komen en er wordt een politiek café georganiseerd. “We zitten als hippische sector in een isolement. Met de aanstaande herindeling van de gemeenten en de daarmee gepaard gaande gemeenteraadsverkiezingen is Outdoor Tolbert de uitgelezen mogelijkheid om de hippische wereld politiek op de kaart te zetten. Deze regio biedt in potentie enorm veel mogelijkheden voor de hippische wereld om zich te vestigen. Maar ook recreatief liggen er vele mogelijkheden. De aspecten die kunnen bijdragen aan een economisch sterk en levensvatbaar Westerkwartier willen we onder de aandacht brengen van de nieuwe gemeentelijke en zittende provinciale bestuurders. Er liggen kansen, en het is nu aan ons omdat bij hen onder de aandacht te brengen. Dat dit kan op een locatie waar tegelijkertijd topsport wordt bedreven maakt onze boodschap alleen maar sterker”, is de overtuiging van Huizinga.