de Lucaswolderoute

De Lucaswolderoute laat je kennismaken met het prachtige polderlandschap van het Westerkwartier. Dit deel van het Westerkwartier was vroeger niet meer dan ‘wild’ land met veen en struikgewas. Het land was eigendom van boeren uit Marum, Noordwijk en Nuis. Zij gebruikten de grond voor turfwinning, of als hooiland. Op enkele droge stukken stond ook al wel een boerderij. Maar goed ontsloten was het nog niet. De enige mogelijkheid om de bewoonde wereld te bereiken was via een zandpad vanuit Noordwijk. Pas later rond 1900 kreeg Lucaswolde een verbinding met Boerakker.

Details van de route

Lengte 22,1 km
Soort Route men- en ruiterroute
Plaatsen Lucaswolde, Marum, Boerakker
Typering Route vlak
Obstakels volgen provinciale weg 
Typering landschap coulissen (houtwallen), polderlandschap
Ondergrond semiverhard, verhard (menners), berm (ruiters)
Startplaats Stal Lucaswolde, Hooiweg 18 Lucaswolde, http://stal-lucaswolde.webklik.nl/
Rustplaats op meerdere plekken onderweg
Bijzonderheden kunstwerken drempels Lucaswolde

Lucaswolde kreeg in 1929 landelijke bekendheid doordat een bewoner 4 veldwachters neerschoot. Zij kwamen zijn minnares ophalen vanwege verwaarlozing van haar eigen kinderen, die zij had achterlaten bij haar man.

Tijdens de rit kun je heerlijk genieten van de rust die er in de polder heerst, weidse uitzichten, maar ook typische elementen van het coulisselandschap. Op verschillende plekken kom je langs een weidevogelbroedplaatsen, waar een geoefend oor, vele verschillende weidevogels kan herkennen. Uit opgravingen blijkt zelfs dat het gebied vroeger nog zo natuurlijk was, dat de bever en otter nog veelvuldig voorkwamen in het gebied. Door het natte karakter was het de ideale omgeving voor deze dieren. Deze natte grond was alleen niet geschikt voor het boeren, waardoor steeds meer gezocht is naar het droogmalen van de gebieden. Vanzelfsprekend konden de bever en otter hier niet mee omgaan.

Lucaswolderoute plattegrond