Kanaalroute

De Kanaalroute start net onder Oldekerk, maar de route oostwaarts volgend kom je ook nog door een klein stukje Niekerk. Oldekerk is sterk verweven met het naastgelegen zanddorp Niekerk. In vroegere tijden werd ondanks het bestaan van de kerk in Oldekerk
een nieuwe gezet in Niekerk. Hier hebben beide plaatsen ook hun naam aan te danken.
De oude kerk, kon door de bouw van de nieuwe niet langer bestaan en is in 1623 afgebroken en daarvoor is een bijzonder klokkenstoel in de plaats gekomen. De klokken die afkomstig zijn uit 1948 luiden elke dag nog steeds aan het begin, het midden en aan het einde van de werkdag. Een bijzonder baken voor de werkende man/vrouw!

Details van de route

Lengte 23,6 km
Soort Route ruiterroute
Plaatsen Oldekerk, Niekerk, Zuidhorn
Typering Route vlak
Obstakels oversteken provinciale weg met brug
Typering landschap coulissen (houtwallen)
Ondergrond berm (ruiters)
Startplaats Stal de Wijk, Kuzemerweg 18 Oldekerk, www.staldewijk.net
Rustplaats op meerdere plekken onderweg
Bijzonderheden klokkenstoel in Oldekerk

Wanneer je Niekerk uit rijdt, vervolg je de route door het typische Westerkwartierse landschap richting Zuidhorn en het Hoendiep. Wanneer je in de buurt komt van Zuidhorn en het Hoendiep verandert het beeld langzaam in steeds weidsere vergezichten, tot het over gaat en uitkomt op het Van Starkenborghkanaal. Een belangrijk kanaal voor het noorden van het land, want het verbindt sinds 1938 Lemmer met Delfzijl voor de grote scheepvaart. Het kanaal geeft je het gevoel van oneindigheid en de aantrekkende wind, die er vaak waait zal lekker door de manen van je paard waaien. De berm langs het gevoelsmatige oneindige kanaal bied je de mogelijkheid om lekker tempo te maken door lang te draven of te galopperen. Na de sluis van Gaarkeuken, volg je nog een stukje het kanaal waarna je weer zuidwaarts gaat terug het landschap van de coulissen in de richting van het Westerzand en vervolgens het Oosterzand. Op de plek van het Oosterzand lag, nu nauwelijks meer voor te stellen, vroeger het Oldekerkermeer met een oppervlak van ongeveer 10 hectare. Een aardig meer dus en van groot belang wat de inwoners van Oldekerk, want zij vingen vroeger in dit meer hun verse vis. Vandaag de dag is hier niks meer van terug te zien en bestaat het gebied uit weilanden, waar je heerlijk tussendoor rijdt. Het Oosterzand afrijdend en de route volgend, brengt deze je weer terug langs het Klokkenstoel richting de startplaats net onder Oldekerk.

plattegrond kanaalroute