Hooilandenroute

De Hooilandenroute slingert door het grensgebied van Groningen en Friesland. De route laat het typische coulisselandschap zien, maar ook het open weidegebied van de Surhuizemermieden. De mieden of maden zijn van oudsher hooilanden waar het vaak te drassig was om het vee te laten grazen, maar waar het malse gras wel zorgde voor een goede wintervoorraad hooi of kuil.

Details van de route

Lengte 22,4 km
Soort Route men- en ruiterroute
Plaatsen geen
Typering Route vlak
Typering landschap coulissen (houtwallen), hooilanden
Obstakels geen
Ondergrond berm (ruiters), verhard (menners) 
Startplaats Reitsma Hoeve, Eesterweg 11 Doezum www.reitsmahoeve.nl
Rustplaats Op meerdere plekken onderweg (zie foto)
Bijzonderheden Mogelijkheid tot verkorten route

Bij de start van de Reitsmahoeve rijd je noordwaarts tussen de houtwallen richting het Van Starkenborghkanaal, hier zie je de grootsheid van de industriële waterwegen ineens tussen de landerijen opduiken. Maar al snel verlaat je dit weer om het weidegebied van de Friese mieden te betreden. Je slingert lekker tussen deze weilanden door op weg naar het Zuiden.

Bij Peebos kun je kiezen om weer richting de startplaats te gaan, of om er nog een lekker stukje bij aan te plakken. Wanneer je doorgaat rijd je vervolgens over een prachtig stukje Fryske Dyk om daarna het rondje af te maken en weer uit te komen op de plek van de verkorte route. De route vervolgd over een rustig Gronings landweggetje van Peebos weer terug naar de startplaats op de Reitsmahoeve.

plattegrond hooilandenroute