de Bombayroute

De Bombayroute laat je in een korte rit kennismaken met de polder Bombay. Het gebied was vroeger nat en onbegaanbaar, zoals zo veel plekken in het Westerkwartier. Met de komst van de molen is, door het verlagen van het waterpeil daar verandering in gebracht. Toen kon er ook geboerd worden. In begin 21e eeuw wilde men zelfs nog een stapje verder gaan en waren er plannen om ere en grote waterplas met jachthaven te realiseren, door een deel van de polder weer onder water te zetten. Het plan is echter nooit van de grond gekomen.

Details van de route

Lengte 11,0 km
Soort Route men- en ruiterroute
Plaatsen Doezum
Typering Route vlak
Obstakels geen 
Typering landschap coulissen (houtwallen)
Ondergrond verhard (menners), berm (ruiters)
Startplaats fam Reitsema, Eesterweg 11 Doezum www.reitsmahoeve.nl
Rustplaats op meerdere plekken onderweg
Bijzonderheden als ruiter heb je de mogelijkheid om de route in te korten

Misschien maar goed ook, want dat zorgt ervoor dat je er nu nog steeds heerlijk met je paard kan rijden. Op verschillende plekken in de Bombaypolder zijn ook de oude petgaten hersteld. Petgaten zijn de plekken waar vroeger het turf werd gestoken. Door het weghalen van de turf blijven er watergaten over. Dit zorgde voor een grote hoeveelheid diversiteit aan flora en fauna. Om te boeren was het echter niet praktisch en om die reden zijn er dan ook velen gedempt.

De Bombayroute is zeer divers. Op het ene moment rijd je heerlijk over smalle landweggetjes met aan weerszijden mooie houtwallen, met af en toe een doorkijkje. Op het andere moment rijd je door de openheid van het polderlandschap, waardoor je prachtige vergezichten hebt.

Als ruiter is er nog de mogelijkheid om de route een klein stukje in te korten. Je kan dan bij Lutjegast, de korte route nemen. Rijd hierbij wel in de berm en niet over het schelpenpad. Zo blijft deze route ook voor de toekomst behouden om te kunnen rijden met je paard.

bombayroute plattegrond