Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB),
wat is dat nou eigenlijk?

Je hebt deze term misschien wel eens gehoord, maar wat houdt Vrijkomende Agrarische Bebouwing (kortweg VAB) nou eigenlijk in? In ieder geval is dit in het buitengebied een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Wanneer een agrariër stopt met zijn bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan en er geen opvolger is, komen de bedrijfsgebouwen veelal leeg te staan. Mogelijk vertrekt de voormalig ondernemer naar een andere woonlocatie en dan moet het bedrijf verkocht worden. Op dat moment zijn er twee mogelijkheden:

1. De locatie is geschikt om voort te zetten als agrarisch bedrijf met dezelfde functie. In dat geval veranderd er niet zoveel, de locatie wordt dan weer gebruikt voor agrarische activiteiten en er is geen sprake van leegstand.

2. De locatie is beter geschikt om een andere invulling voor te bedenken. In deze situatie is het bedrijf misschien te klein om nog een levensvatbaar agrarisch bedrijf in te vestigen, of zijn de gebouwen of stalinrichting dusdanig verouderd dat het niet meer rendabel is om dit nog te renoveren. Nu is er sprake van een VAB, want het object is niet meer geschikt voor agrarisch gebruik en komt leeg te staan. Dan is het tijd om na te denken over een andere invulling van de locatie.

In dit geval komt het VAB-beleid van de gemeente om de hoek kijken. Dit is een regeling om agrarische bedrijfsgebouwen opnieuw te gebruiken voor nieuwe (niet-agrarische) functies.

Veel van dit soort voormalige agrarische locaties zijn uitermate geschikt voor de paardenhouderij, zowel particulier als professioneel. In de grote schuren kunnen prachtige boxen gemaakt worden, misschien is een voormalige loopstal wel geschikt te maken als binnenrijbaan en aan weidegang voor fokkerij of opfok is meestal geen gebrek.

Volgens onderzoek van makelaarsvereniging NVM is de inschatting dat er op dit moment in Nederland al zo’n 10 miljoen m2 agrarische bebouwing leegstaat. Naar verwachting stijgt dat tot ca. 25 miljoen m2 in 2030. Niet voor niets dat het belangrijk is dat er wordt meegedacht in functieverandering van de locatie. Daarvoor kun je terecht bij een gespecialiseerd makelaar met kennis van de agrarische sector en het buitengebied.

Wil je een locatie aankopen om te veranderen van een agrarische naar een paarden gerelateerde functie? Of de agrarische locatie verkopen aan een paardenliefhebber? Wij komen graag met je in gesprek!