Terug naar het overzicht

Clinic Menvaardigheid door Tonnie Cazemier

dinsdag 13 februari 2018 19:01

Clinic Menvaardigheid door Tonnie Cazemier

Op 4 maart a.s. organiseert onze Stichting een clinic Menvaardigheid gegeven door Tonnie Cazemier. 

De clinic bestaat uit de volgende onderdelen:

- instructie hoe verkennen we het parcours in groepsverband

- daarna krijgt iedere menner een half uur priveles.

- kosten voor deze clinic zijn € 20,00 per aanspanning

Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze clinic, geeft je dan snel op via mail op iwanjody@hotmail.com

Ook organiseren we op de volgende data 24 april, 15 en 22 mei en 5 juni menlessen (45 minuten priveles). inschrijven kan per keer. 

kosten per les zijn € 35,00

Vermeldt bij opgave via mail aan welke activiteit je mee wilt doen.

Hoofdsponsors

Cazemier Grondverzet

HJC Manege

Otter Diercompleet